Kolejne tygodnie prac za nami

W komorze odbiorczej TBM kontynuowane są prace nad konstrukcjami wewnętrznymi. Na rampie i w tunelu prowadzone są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na drogach trwa budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej w tym roboty bitumiczne, a także prace porządkowe i utrzymaniowe.

Przy wyjściach ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 trwa demontaż konstrukcji stalowej, wzmacniającej tunel TBM. Na odcinku T1 układane i uszczelniane są prefabrykaty, a płyty poddrogowe są zbrojone i betonowane. W kanałach technologicznych kontynuowana jest wylewka. W samym tunelu trwa również montaż instalacji infrastruktury technicznej.

W komorze startowej na wyspie Uznam także kontynuowane są prace nad wewnętrznymi oraz zewnętrznymi konstrukcjami. Na rampie i w tunelu trwa montaż konstrukcji pod elewację. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz Stacji Trafo TK3 wykonywane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne. 

Liczba odwiedzin: 457726
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.