Grudzień 2022

Tydzień 26 XII 2022 – 01 I 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam zakończono murowanie galerii ewakuacyjnej na stropie pośrednim. Zabetonowano też strop wyrzutni, montowane są wentylatory wyciągowe. Kontynuowane są prace przy kapach chodnikowych. W pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych trwają natomiast roboty wykończeniowe. Na rampie trwa montaż obudowy ścian szczelinowych.

W tunelu TBM uszczelniana jest konstrukcja zarówno wyjścia ewakuacyjnego EE1, jak i EE2. Obudowa tunelu jest czyszczona i uszczelniana, podobnie jak prefabrykaty.

W ostatnim tygodniu grudnia, na wyspie Wolin trwały przede wszystkim prace wykończeniowe w budynku Stacji Trafo TK2, w tym montaż podłóg podniesionych i oprzyrządowania. Na drogach kontynuowano budowę i przebudowę sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Na rampie montowano konstrukcję pod elewację.

Tydzień 19 XII – 25 XII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tunelu wydrążonym maszyną TBM aktualnie uszczelniane są konstrukcje wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Na drugim z wyjść, trwają też roboty wykończeniowe. Trwa montaż infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów konstrukcji wewnętrznych tunelu oraz uszczelnianie i czyszczenie obudowy tunelu. Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwają prace wykończeniowe konstrukcji wewnętrznych, a na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową, w segmentach R1 do R 17, montaż konstrukcji pod elewację. Na Wyspie Uznam, w komorze startowej, uszczelniane są ściany szczelinowe, murowana jest galeria ewakuacyjna na stropie pośrednim, montowane są wentylatory wyciągowe, zbrojony i szalowany jest strop wyrzutni wentylacyjnej. Trwają także roboty wykończeniowe konstrukcji pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych, a także betonowanie kap chodnikowych. W części tunelu wykonanym metodą stropową w segmentach S 1 do S 11 montowana jest obudowa ścian szczelinowych. Na obu wyspach toczą się też roboty drogowe.

Tydzień 12 XII – 18 XII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin kontynuowane są wszelkie prace wykończeniowe, jak i prace porządkowe. Na rampie i w tunelu montowana jest konstrukcja pod elewację, natomiast w budynku stacji Trafo TK2 trwa montaż podłóg podniesionych oraz oprzyrządowania.

W tunelu TBM zakończono przygotowanie i wykonanie izolacji płyty jezdnej. Uszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Montowana jest instalacja infrastruktury, obudowa tunelu oraz prefabrykaty także są uszczelniane.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace na stropie pośrednim, gdzie murowana jest galeria ewakuacyjna. Montowane są wentylatory wyciągowe, a ściana wyrzutni wentylacyjnej jest zbrojona i szalowana. Betonowane są też kapy chodnikowe.

Tydzień 05 XII – 11 XII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam zakończyło się betonowanie stropu wentylatorni. Ściana wyrzutni wentylacyjnej jest zbrojona i szalowana. Montowane są także wentylatory wyciągowe. Na stropie pośrednim murowana jest galeria ewakuacyjna, a ściany szczelinowe są uszczelniane. Jeżeli chodzi o konstrukcje pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych, trwają tam roboty wykończeniowe. Na rampie kontynuowany jest montaż obudowy ścian szczelinowych. W budynku Biura Centrum Obsługi, a także w budynkach Stacji Trafo TK1 czy TK3, trwają prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Budynki są zaopatrywane w potrzebne wyposażenie.

Konstrukcja obu wyjść ewakuacyjnych (EE1 oraz EE2) w tunelu TBM jest uszczelniana. Montowana jest instalacja infrastruktury. Obudowa tunelu jest czyszczona i uszczelniana, podobnie jak prefabrykaty. Płyta jezdna na odcinku T3 została zaizolowana.

Po drugiej stronie, na wyspie Wolin, trwają prace wykończeniowe nie tylko w komorze odbiorczej, ale także w budynku Stacji Trafo TK2 czy w części rampowej. Tam również montowana jest konstrukcja pod elewację (panele aluminiowe). Na placu budowy wykonywane są prace utrzymaniowe i porządkowe. Kontynuowane są też roboty drogowe.

Tydzień 28 XI – 04 XII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam w komorze startowej kontynuowane są prace wykończeniowe pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych. Strop górny został rozszalowany, ale nadal trwają prace przy konstrukcjach na stropie pośrednim. Tam również murowana jest galeria ewakuacyjna. Montowane są wentylatory wyciągowe, a strop w tym pomieszczeniu jest betonowany.  W budynkach Biura Centrum Obsługi czy Stacji Trafo TK1, czy TK3 kontynuowane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne, montowane jest potrzebne wyposażenie. Na placu budowy wykonywane są roboty porządkowe i utrzymaniowe.

Roboty wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych w komorze odbiorczej, a także przy budynku stacji Trafo TK2 to główna część prac po stronie wyspy Wolin. Przy stacji Trafo TK2 montowane są podłogi podniesione. Na rampie oraz w tunelu trwają dodatkowo roboty wykończeniowe kap chodnikowych czy barier energochłonnych.

W tunelu TBM uszczelniana jest konstrukcja obu wyjść ewakuacyjnych. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 rozpoczęły się prace wykończeniowe. Obudowa tunelu jest czyszczona i uszczelniana, podobnie jak przetransportowane w to miejsce prefabrykaty. Montowana jest instalacja infrastruktury, a na odcinku T2 zostanie wykonana izolacja płyty jezdnej.

Liczba odwiedzin: 453510
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.