Grudzień 2021

Tydzień 27 XII –  02 I

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Ponad 72% elementów prefabrykowanych, potrzebnych do budowy konstrukcji wewnętrznych w tunelu zostało już wykonanych. Są to m.in. filigrany pod jezdnię, a także prefabrykaty typu „U” i płyty sufitowe. W zakładzie prefabrykacji trwają też roboty przy prefabrykacji zbrojenia.

W tunelu wydrążonym maszyną TBM trwają prace przy wspornikach- wiercenie i wklejanie kotew, montaż zbrojenia i deskowanie oraz betonowanie.

W komorze startowej na wyspie Uznam demontowana jest konstrukcja oporowa, która była potrzebna do startu maszyny, zaś w komorze odbiorczej po stronie wyspy Wolin trwa odwadnianie i czyszczenie komory oraz wykonanie rampy tymczasowej umożliwiającej wjazd do tunelu. 

Trwa demontaż zakładu STP wraz z rurociągami oraz roboty konstrukcyjne przy budynkach BCO i stacji Trafo TK3.

Tydzień 20 XII –  26 XII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwają przygotowania do budowy wyjść ewakuacyjnych, wykonywanych w technologii mrożenia gruntu. W ubiegłym tygodniu w tunelu kontynuowane było wiercenie otworów pod lance mrożeniowe. Wiercono i wklejano również kotwy pod wsporniki. Odbywała się także prefabrykacja i montaż zbrojenia oraz deskowanie i betonowanie samych wsporników dolnych i górnych. Do górnych wykorzystywano maszynę TULC.

Na wyspie Uznam, w komorze startowej demontowano konstrukcję oporową dla Wyspiarki. Kontynuowano uszczelnienie ścian szczelinowych szybu.

Prowadzono uszczelnianie i roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

W zakładzie prefabrykacji wykonywane są zbrojenie dla prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu oraz prefabrykaty (pod płytę jezdną – typ „U”, płyty sufitowe, pod płytę jezdną – filigrany). Wyprodukowane elementy są transportowane na place składowe.

Trwa demontaż elementów systemu STP i wywożenie ich z placu budowy.

Po stronie wyspy Uznam prowadzone są również roboty konstrukcyjne dla budynków Biura Centrum Obsługi oraz stacji Trafo TK3.

Z kolei na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej kontynuowany jest transport zdemontowanych elementów maszyny TBM na place składowe. W dalszym ciągu szyb odbiorczy jest odwadniany i czyszczony. Komora jest też przygotowywana do budowy tymczasowej rampy dojazdowej do tunelu.

Trwają roboty porządkowe na styku segmentów R16 i R17.

Na obu wyspach prowadzone są budowa sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej oraz roboty drogowe.

Tydzień 13 XII –  19 XII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończył się demontaż maszyny TBM, a jej części transportowane są na place składowe. Komora odbiorcza na wyspie Wolin jest odwadniana i czyszczona. Na wyspie Uznam, w komorze startowej, trwa z kolei demontaż konstrukcji oporowej TBM i uszczelnianie ścian szczelinowych.  Także uszczelnianie i roboty wykończeniowe prowadzone są w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową – w segmentach S1 do S11. W tunelu wydrążonym przez Wyspiarkę, trwa wiercenie otworów pod lance mrożeniowe na obu wyjściach ewakuacyjnych, wykonywanych w technologii mrożenia gruntu. Kontynuowane jest wiercenie i wklejanie kotew, potrzebnych do wykonania wsporników pod prefabrykaty. Prowadzona jest też prefabrykacja i montaż zbrojenia, deskowanie, a także betonowanie wsporników dolnych i górnych. W zakładzie prefabrykacji wykonywane są elementy konstrukcji wewnętrznych, które zostaną ułożone w tunelu. Są to prefabrykaty pod płytę jezdną typu „U” i filigrany oraz płyty sufitowe.  Kontynuowane są prace przy budynku BCO, a także budynku stacji Trafo TK3.

Tydzień 06 XII –  12 XII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tunelu pod Świną trwa wiercenie otworów pod lance mrożeniowe na obu wyjściach ewakuacyjnych. Kontynuowane jest wiercenie i wklejanie kotew, potrzebnych do montażu wsporników pod prefabrykaty. Prowadzona jest też prefabrykacja i montaż zbrojenia, deskowanie, a także betonowanie wsporników dolnych i górnych. Prace te są wykonywane z użyciem maszyny TULC.

Na wyspie Uznam, w komorze startowej  uszczelniane są ściany szczelinowe i trwają przygotowania do demontażu pierwszych pierścieni obudowy tzw. „ślepego tunelu”. Trwa wykańczanie i uszczelnianie konstrukcji rampy.

W zakładzie prefabrykacji wykonywane jest zbrojenie dla prefabrykatów oraz prefabrykaty dla konstrukcji wewnętrznych w tunelu TBM.

Prowadzone są roboty konstrukcyjne dla budynków biura Centrum Obsługi i stacji Trafo TK3.

Z kolei na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej demontowana jest Wyspiarka. Trwa wyciąganie bram zaplecza maszyny TBM. Zdementowane elementy są transportowane  na place składowe. Poza tym szyb jest odwadniany i czyszczony.

Prace prowadzone są też w rejonie segmentów R1 – R16. Kontynuowany jest demontaż ściany szczelinowej, zamykającej komorę odbiorczą TBM od strony rampy.

Na obu wyspach są przebudowywane i budowane sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Kontynuowane są również roboty drogowe.

Tydzień 29 XI –  05 XII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwa demontaż maszyny TBM, a jej elementy przewożone są na place składowe. W segmentach R1-R16 rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową prowadzone są prace wykończeniowe i demontaż ściany szczelinowej zamykającej komorę od strony rampy. Kontynuowane są także roboty drogowe: przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórka starego układu drogowego wraz z infrastrukturą w rejonie ronda.

Na wyspie Uznam w komorze startowej uszczelniane są ściany szczelinowe i demontowana jest rampa oporowa. W segmentach S1-S11 rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową także uszczelniana jest konstrukcja i toczą się prace wykończeniowe.

W samym tunelu wykonanym przez Wyspiarkę trwa wiercenie otworów pod lance mrożeniowe na obu wyjściach ewakuacyjnych wykonywanych w technologii mrożenia. Trwa też wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów.

W zakładzie prefabrykacji kontynuowane jest wykonywanie zbrojenia pod konstrukcje wewnętrzne i samych prefabrykatów: pod płytę jezdną typ „U” oraz filigranów i płyt sufitowych. 

Liczba odwiedzin: 457735
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.