Grudzień 2019

Tydzień 23 – 27 XII 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 23 grudnia, a 27 grudnia 2019 roku to m.in. dalsze prace związane z wycinką drzew oraz przygotowywaniem dróg dojazdowych do zaplecza kontenerowego prowadzonej obecnie na wyspie Uznam inwestycji.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej kontynuowane są prace m.in. nad przygotowaniem wytwórni prefabrykatów oraz opracowaniem czasowej organizacji ruchu dla kolejnych etapów inwestycji. Kontynuowane jest również opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 16 – 20 XII 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 16 grudnia, a 20 grudnia 2019 roku to między innymi przygotowywanie przyłączy oraz dróg dojazdowych do zaplecza kontenerowego prowadzonej obecnie na wyspie Uznam inwestycji.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej kontynuowane są prace między innymi nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programem Zapewnienia Jakości. Trwają także prace projektowe branży drogowej i komory startowej. Nadal kontynuowane jest również opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 09 – 13 XII 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 9 grudnia, a 13 grudnia 2019 roku to m.in. przygotowanie dróg dojazdowych oraz zaplecza kontenerowego dla prowadzonej obecnie na wyspie Uznam inwestycji. To także okres dla dalszych prac związanych z wycinką drzew i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu po stronie wyspy Uznam.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej kontynuowane są prace m.in. nad opisem technicznym, planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi, przekrojami podłużnym oraz szczegółami konstrukcyjnymi. Trwają także prace projektowe wytwórni prefabrykatów, uzgodnienia przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych oraz likwidacji kolizji istniejącej obecnie infrastruktury elektroenergetycznej wysokiego napięcia z linią kablową napowietrzną. Kontynuowane jest także opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 02 – 06 XII 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 2 grudnia, a 6 grudnia 2019 roku to prowadzenie dalszych prac związanych z wycinką drzew. To także okres kolejnych prac wykonawcy w zakresie przygotowania przyłączy i projektowania dróg dojazdowych do zaplecza budowy.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej kontynuowane są prace między innymi nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych Projektów Wykonawczych oraz Programem Zapewnienia Jakości dla etapu Robót. Trwa również analiza uwag do Projektu Budowlanego, które należy wprowadzić na etapie Projektu Wykonawczego – między innymi w zakresie układu ciągów pieszo-rowerowych po stronie wyspy Wolin. Kontynuowane jest także opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Liczba odwiedzin: 457735
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.