Czerwiec 2023

Tydzień 26 VI – 30 VI 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tunelu trwały prace porządkowe, uszczelnianie całej konstrukcji oraz testy systemów. Prace związane z uruchomieniem systemów tunelowych wykonywano głównie w Budynku Centrum Obsługi. Po wielu miesiącach przygotowań, pracy projektowej i w końcu etapu drążenia i budowy, 30 czerwca 2023 tunel przekazano do eksploatacji. Tego dnia został oficjalnie otwarty, a wyspy Wolin i Uznam mają stałe połączenie komunikacyjne.

Oprócz pomieszczeń technicznych czy kanałów technologicznych, w tunelu powstała jezdnia, galeria ewakuacyjna oraz strop z kanałem wentylacyjnym. Po wydrążeniu tunelu i wykonaniu konstrukcji wewnętrznej trwały prace montażowe, między innymi oświetlenia, kamer, głośników, czujek czy systemów i instalacji, takich jak instalacja odwodnienia, teletechniczna, radiołączności, przeciwpożarowa czy instalacja stałych urządzeń gaśniczych. Na powierzchni powstała infrastruktura drogowa, zbiorniki i budynki, w tym budynek Biura Centrum Obsługi oraz budynki stacji transformatorowych. – Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkim Państwu, którzy nas wspierali, podejmowali decyzje i  ciężko pracowali, raz jeszcze serdecznie dziękuję – powiedział Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, podczas uroczystego otwarcia tunelu.

Tydzień 19 VI – 25 VI 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Prace przy konstrukcjach wewnętrznych w tunelu zostały zakończone, podobnie jak hydrofobizacja belek w częściach rampowych, która zapobiega wnikaniu wody w struktury betonu. Zadanie zostało wykonane zarówno na wyspie Wolin, jak i na wyspie Uznam. Kontynuowane są prace porządkowe oraz utrzymaniowe. Na drogach wprowadzana jest stała organizacja ruchu.

W zeszłym tygodniu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu podpisał „stanowisko w sprawie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym” i nie wniósł sprzeciwu ani uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu. System przeciwpożarowy działa poprawnie, a tunel jest bezpieczny dla przyszłych użytkowników. Przed otwarciem sprawdzane są jednak wszystkie instalacje, które nadzorowane są w budynku Biura Centrum Obsługi.

Tydzień 12 VI – 18 VI 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po zakończeniu większości prac wykończeniowych na budowie tunelu pod Świną, roboty koncentrują na pracach porządkowych i zagospodarowaniu całego terenu. Najważniejsze są jednak odbiory – testy i próby instalacji infrastruktury, przede wszystkim testy przeciwpożarowe.

Na wyspie Uznam, w Biurze Centrum Obsługi, gdzie obsługiwane są wszystkie instalacje, w tym związane z bezpieczeństwem, monitoring, systemy przeciwpożarowe, a także pomiary jakości powietrza, również zakończyły się prace wykończeniowe. Kontynuowane są niezbędne testy wszystkich systemów w budynku BCO.

Tydzień 05 VI – 11 VI 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, w części rampowej zakończyła się hydrofobizacja belek żelbetowych, która zapobiega wnikaniu wody w głąb struktury betonu. Nadal trwają prace przy doszczelnianiu obudowy tunelu, sprawdzana jest odblaskowość oznakowania poziomego. Kontynuowane są testy bezpieczeństwa, między innymi systemów przeciwpożarowych. Zakończyły się też roboty wykończeniowe w budynku stacji TK2.

Po stronie wyspy Uznam, w stacji TK3 pomalowana została elewacja, a w budynku stacji TK1 kontynuowane są prace instalacyjne. W wentylatorni wykonywane są próby i testy sprzętu. Na terenie budowy trwają prace porządkowe, utrzymaniowe oraz nasadzenie drzew i krzewów.

Tydzień 29 V – 04 VI 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin zakończyły się roboty wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych. Gotowy jest także budynek stacji TK2, gdzie zakończono nie tylko prace instalacyjne, ale też wykonywanie małej architektury na zewnątrz. W tunelu i na rampie trwa proces hydrofobizacji belek, który zapobiega wnikaniu wody w głąb struktury betonu.

Doszczelnianie konstrukcji wyjść ewakuacyjnych dobiegło końca. Nadal uszczelniane są prefabrykaty oraz obudowa tunelu. Kontynuowane są próby instalacji.

Prace przy konstrukcjach wewnętrznych zakończyły się również w komorze startowej na wyspie Uznam. Uszczelniane są ściany szczelinowe. Malowana jest elewacja budynku Biura Centrum Obsługi. Wykonywane są  nasadzenia drzew oraz krzewów. Na drogach obowiązuje stała organizacja ruchu.

Liczba odwiedzin: 453518
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.