Czerwiec 2022

Tydzień 27 VI – 03 VII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej TBM kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych i uszczelniane są ściany szczelinowe. W segmentach od R1 do R16 rampy i tunelu wykonanego metodą stropową trwa betonowanie barier energochłonnych. Kontynuowane są też prace drogowe po tej stronie inwestycji – przy bajpasie północnym budowany jest mur oporowy.

Na Wyspie Uznam trwa deskowanie i zbrojenie stropu zewnętrznego komory startowej oraz zbrojenie ścian pomiędzy stropem pośrednim, a zewnętrznym. W budynku BCO toczą się prace wykończeniowe i instalacyjne.

Wewnątrz tunelu wykonanego maszyną TBM zarówno przy wyjściu EE1, jak i EE2 wykonywana jest obudowa ostateczna i mrożenie pasywne. Na odcinku T2, pomiędzy oboma wejściami betonowana jest płyta pod jezdnię, zaś od strony wyjścia EE1 budowana jest rampa tymczasowa.

Tydzień 20 VI – 26 VI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam zakończono budowę stropu pośredniego od strony zachodniej. Strop zewnętrzny jest deskowany i zbrojony. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają prace przygotowawcze do wykonania barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne, podobnie jak w budynku Stacji Trafo TK3. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu TBM, zarówno przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, jak i EE2, kontynuowane jest mrożenie pasywne oraz roboty przy obudowie ostatecznej. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami EE1 i EE2) trwa betonowanie płyty pod jezdnię. W tym miejscu zakończył się montaż prefabrykatów poddrogowych.

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych oraz przy uszczelnianiu ścian szczelinowych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową betonowane są kapy chodnikowe. Budowany jest także mur oporowy przy bajpasie północnym. Roboty drogowe są kontynuowane na poszczególnych odcinkach. Wykonywane są także prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 13 VI – 19 VI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM kontynuowana jest realizacja konstrukcji wewnętrznych, a także uszczelnianie ścian szczelinowych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwa natomiast betonowanie kap chodnikowych. W dalszym ciągu na poszczególnych odcinkach wykonywane są roboty drogowe, jak również budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Budowany jest także mur oporowy przy bajpasie północnym.

Na wyspie Uznam zakończono zbrojenie i betonowanie ściany dociskowej. Strop główny od strony wschodniej jest szalowany, a strop pośredni od części zachodniej betonowany. Na rampie i w tunelu trwają przygotowania do wykonania barier energochłonnych – żelbetowych. W budynku BCO oraz stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwa mrożenie pasywne oraz betonowanie ścian. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 również trwa mrożenie pasywne, a także zbrojenie ścian i stropu. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi EE1 i EE2) montowane są prefabrykaty poddrogowe, a płyta pod jezdnię jest betonowana. Na odcinku T3 (od strony wyspy Wolin i wyjścia ewakuacyjnego EE2) trwają roboty przygotowawcze do montażu instalacji w nawach technicznych.

Tydzień 06 VI – 12 VI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam trwa zbrojenie i betonowanie ściany dociskowej oraz montaż zbrojenia stropu pośredniego w części zachodniej. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stopową (segmenty S1-S11) betonowane są kapy chodnikowe.

W budynku BCO kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne, podobnie jak w budynku Stacji Trafo TK3. Roboty drogowe prowadzone są na poszczególnych odcinkach. Trwają także prace porządkowe i utrzymaniowe.

W tunelu TBM, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, kontynuowane jest mrożenie pasywne, zbrojenie ścian i stropu obudowy ostatecznej, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 mrożenie pasywne, zbrojenie i betonowanie płyty dennej obudowy ostatecznej oraz zbrojenie ścian i stropu. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami EE1 i EE2) trwa  montaż prefabrykatów poddrogowych i betonowanie płyty pod jezdnię, a na odcinku T3 (od strony wyspy Wolin, wyjście ewakuacyjne EE2), trwają roboty przygotowawcze do montażu instalacji w nawach technicznych.

Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej, kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych oraz uszczelnianie ścian szczelinowych. Na rampie i tunelu wykonywanym metodą stopową trwa natomiast mobilizacja do  betonowania kap chodnikowych. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej w tym roboty bitumiczne.

Tydzień 30 V – 05 VI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM na wyspie Wolin kontynuowane są prace nad konstrukcją wewnętrzną oraz uszczelnianiem ścian szczelinowych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową montowane jest zbrojenie kap chodnikowych, a także trwa uszczelnianie całej konstrukcji.

Na poszczególnych odcinkach wykonywane są również roboty drogowe w tym prace bitumiczne. Kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej, a ponadto budowa muru oporowego przy bajpasie północnym. Na placu budowy trwają prace porządkowe i utrzymaniowe.

W komorze startowej na wyspie Uznam zbrojony i betonowany jest strop pośredni w części wschodniej. W części zachodniej kontynuowany jest montaż i prefabrykacja deskowań stropu pośredniego.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwa mrożenie pasywne, zbrojenie i betonowanie płyty dennej obudowy ostatecznej, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 mrożenie pasywne, przygotowanie pod izolację, w tym izolację całej konstrukcji.

Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami EE1 i EE2), montowane są prefabrykaty poddrogowe i betonowana jest płyta pod jezdnię. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są roboty wykończeniowe oraz instalacyjne prace wewnętrzne.

Liczba odwiedzin: 453518
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.