Czerwiec 2021

Tydzień 21 VI –  27 VI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wsypie Wolin, w segmencie R11 prowadzone są roboty związane z budową wiaduktu. W ubiegłym tygodniu trwały przygotowania do montażu desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych.

Poza tym w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli na odcinku od pierwszego do szesnastego, prowadzono prace konstrukcyjne. Wyrównywano i uszczelniano ściany szczelinowe płyt dennych i stropowych oraz izolowano stropy.

Zarówno z komory odbiorczej, jak i z rampy odpompowywano wodę.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny – na wyspie Uznam, w komorze startowej, uszczelniano ściany szczelinowe i płytę denną.

Odbywało się również uszczelnianie, wyrównywanie i torkretowanie ścian szczelinowych oraz uszczelnianie i wyrównywanie płyt dennych na odcinku od pierwszego do jedenastego w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową.

Maszyna TBM zamontowała kolejne pierścienie – w ubiegłym tygodniu ułożyła ich 23. Łącznie zamontowano więc 170 ringów półtorametrowych (docelowych) oraz 177 dwumetrowych (docelowych). Tunel osiągnął już 609 metrów (stan na 27 czerwca 2021 roku).

W stacji STP kontynuowana jest separacja urobku, który jest przewożony na pole refulacyjne. Płuczka wiertnicza jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są segmenty obudowy tunelu, które są transportowane na plac składowy oraz  w rejon komory startowej.

Po obu stronach Świny trwają przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Kontynuowane są też roboty drogowe.

Tydzień 14 VI –  20 VI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

170 półtorametrowych i 154 dwumetrowych – tyle docelowych pierścieni zamontowała już Wyspiarka. Oznacza to, że wydrążony tunel osiągnął łącznie 563 metry. W ubiegłym tygodniu maszyna TBM zamontowała kolejnych 13 dwumetrowych pierścieni.

Prace odbywały się także w komorze startowej – uszczelniano tam ściany szczelinowe i płyty denne.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli na odcinku od segmentu S1 do S11, uszczelniano, wyrównywano i torkretowano ściany szczelinowe oraz uszczelniano płyty denne. Trwały roboty konstrukcyjne wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej. Zasypywano strop w segmentach S10 i S11.

W zakładzie STP odbywała się separacja urobku i płuczki wiertniczej. Urobek był transportowany na miejsce składowania, a płuczka była oczyszczana, by ponownie ją wykorzystać przy drążeniu.

W zakładzie prefabrykacji odbywała się produkcja segmentów obudowy tunelu. Gotowe elementy są transportowane na plac magazynowy oraz – w odpowiednim czasie – w rejon komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Intensywne prace prowadzone są także po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin.

Trwa odpompowywanie wody z wnętrza szybu odbiorczego oraz rampy.

Kontynuowane są roboty konstrukcyjne w rejonie rampy dojazdowej, czyli w segmentach od pierwszego do szesnastego. Ściany szczelinowe są wyrównywane i uszczelniane.

Cały czas prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej także po tej stronie cieśniny. Kontynuowane są roboty drogowe.

Tydzień 07 VI –  13 VI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwają roboty konstrukcyjne dla wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej – w ubiegłym tygodniu wykonywano dylatacje i płyty przejściowe. Poza tym w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową uszczelniano, wyrównywano i torkretowano ściany szczelinowe oraz uszczelniano płyty denne. Wykonywano też izolację stropu w segmentach dziesiątym i jedenastym.

Cały czas uszczelniane są ściany szczelinowe i płyta denna w komorze startowej, gdzie maszyna TBM rozpoczęła swoją pracę.

W ubiegłym tygodniu Wyspiarka ułożyła 15 dwumetrowych ringów. Łącznie dotychczas zamontowano 170 docelowych pierścieni półtorametrowych oraz 141 dwumetrowych (stan na koniec dnia 13. 06. 2021).

Każdy ring składa się z ośmiu segmentów. Segmenty produkowane są w zakładzie prefabrykacji. Następnie są one przewożone na plac magazynowy oraz w rejon szybu startowego – tak, by ostatecznie przetransportować je do maszyny TBM, która je montuje w tunelu.

Trwa demontaż form dla segmentów półtorametrowych, które nie będą już układane.

Cały czas w zakładzie STP odbywa się separacja urobku, który po oddzieleniu od płuczki jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej. Oczyszczona płuczka wiertnicza wraca do obiegu.

Postępuje przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin odbywa się odpompowywanie wody z wnętrza komory odbiorczej oraz rampy.

Kontynuowane są roboty konstrukcyjne dla rampy dojazdowej w segmentach od pierwszego do szesnastego. Trwa tam też wyrównywanie ścian szczelinowych.

Prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 31 V –  06 VI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

507 metrów – to długość tunelu wydrążonego przez Wyspiarkę. W ubiegłym tygodniu ułożyła 8 dwumetrowych pierścieni. Łącznie jest już zamontowanych 170 półtorametrowych ringów i 126 dwumetrowych.

W komorze startowej, na wyspie Uznam, trwa uszczelnianie ścian szczelinowych.

W zakładzie STP odbywa się separacja urobku od płuczki wiertniczej. Urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej, a płuczka jest ponownie  wykorzystywana przy drążeniu tunelu.

W zakładzie prefabrykacji nieustannie produkowane są segmenty obudowy tunelu. Wyprodukowane elementy są przewożone na plac magazynowy oraz w rejon komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Prace są prowadzone także po drugiej stronie cieśniny Świny. Z wnętrza komory odbiorczej TBM oraz z rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową odpompowywane jest woda.

Kontynuowane są roboty ziemne i konstrukcyjne na odcinku od w segmentu R1 do R16.

Na wyspie Wolin również prowadzone są roboty drogowe oraz przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 455676
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.