Czerwiec 2020

Tydzień 22 –  28 VI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 22 czerwca do 28 czerwca 2020 roku (na wyspie Uznam) kontynuowano budowę ścian szczelinowych dla tunelu odkrywkowego i odcinka rampy dojazdowej do tunelu (po obydwu stronach ulicy Karsiborskiej). Wykonano tu także – w części komory startowej TBM – przesłonę z jet-groutingu.
W tej części Świnoujścia usuwano również kolizje gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, jak również kanalizacji tłocznej. Kontynuowano także transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
W części wyspy Wolin wprowadzono tymczasową organizację ruchu (bajpasem ulicy Fińskiej w okolicy terminala portowego). Kontynuowano tu także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej (wzdłuż ulic Fińskiej) oraz przebudowę linii napowietrznej wysokiego napięcia (fundamenty stanowisk słupowych, montaż słupów kratowych).
W części projektowej nadal trwały prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Mimo pandemii koronawirusa wszystkie roboty ziemne i budowlane niezmiennie są realizowane. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca nadal stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tydzień 15 –  21 VI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 15 czerwca do 21 czerwca 2020 roku (na wyspie Uznam) kontynuowano budowę ścian szczelinowych dla tunelu odkrywkowego. Wykonano tu także – w części komory startowej TBM – przesłonę z jet-groutingu.
W tej części Świnoujścia usuwano również kolizje gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, jak również kanalizacji tłocznej. Kontynuowano także transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
W części wyspy Wolin niezmiennie trwała budowa bajpasu ulicy Fińskiej – wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej (wzdłuż ulic Fińskiej, Duńskiej i Wolińskiej) oraz przebudową linii napowietrznej wysokiego napięcia.
W części projektowej Wykonawca kontynuował prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Mimo pandemii Covid-19 wszystkie roboty ziemne i budowlane są realizowane. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca niezmiennie stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Tydzień 08 –  14 VI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 8 czerwca do 14 czerwca 2020 roku (w części wyspy Uznam) zakończono budowę ścian szczelinowych dla komory startowej TBM. Kontynuowano także końcowe prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz hali Zakładu Prefabrykacji.

W tej części Świnoujścia usuwano również kolizje gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, jak również kanalizacji tłocznej. Kontynuowano także transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.

W części wyspy Wolin rozpoczęła się budowa bajpasu ulicy Fińskiej – wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Kontynuowano tu także roboty ziemne i fundamentowe dla posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV oraz montażu słupów kratowych na placu budowy.

W części projektowej niezmiennie trwały prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Pandemia COVID-19 nie zakłóca prac budowlanych prowadzonych przy budowie tunelu. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Pracownicy Wykonawcy niezmiennie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tydzień 01 –  07 VI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku (w części wyspy Wolin) Wykonawca skupiał się przede wszystkim na robotach ziemnych i fundamentowych dla posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV (stanowiska nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11) oraz na montażu słupów kratowych na placu budowy dla stanowiska nr 8 i nr 9.

Po stronie wyspy Uznam zakończono budowę zbiorników rezerwowych dla Zakładu Separacji oraz kontynuowano roboty wewnątrz i na zewnątrz hali Zakładu Prefabrykacji. W części komory startowej nadal montowane były kosze zbrojeniowe, wykonywane ściany szczelinowe oraz wywożony urobek z ich głębienia.

W tej części Świnoujścia trwała przebudowa gazu wysokiego ciśnienia, przebudowa wodociągu oraz przebudowa kanalizacji tłocznej. Kontynuowany był także transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.

Wykonawca niezmiennie kontynuuje prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Pandemia koronawirusa nie zakłóca prac przy robotach ziemnych i budowlanych. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Pracownicy Wykonawcy niezmiennie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.