Czerwiec 2019

Tydzień 24 – 28 VI 2019

1. Zakończono inwentaryzację przyrodniczą.

2. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 3 – spotkanie poświęcone weryfikacji dokumentacji projektowej wszystkich branż.

4. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas w/w spotkania.

5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

6. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

7. Finalizowanie treści wystąpienia do wniosku o ZRID.

8. Opracowywanie załączników do wniosku o ZRID.

Tydzień 17 – 21 VI 2019

1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Aktualizacja planów sytuacyjnych.

4. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

5. Międzybranżowe prace związane z projektem systemu wentylacji tunelu.

6. Trwa opracowywanie projektów architektoniczno-konstrukcyjnych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

7. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

8. Trwa aktualizacja projektów branży sanitarnej.

9. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

10. Trwa opracowywanie i aktualizacja projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

11. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

12. Opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

13. Opracowywanie załączników do wniosku o ZRiD.

Tydzień 10 – 14 VI 2019

1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Aktualizacja planów sytuacyjnych.

4. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

5. Międzybranżowe prace związane z projektem systemu wentylacji tunelu.

6. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

7. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

8. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz budowy systemu odwodnienia dla układu drogowego, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

9. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

10. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

11. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

12. Opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

13. Opracowywanie załączników do wniosku o ZRiD.

Tydzień 3 – 7 VI 2019

1. Odbyło się spotkanie monitorujące z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, CUPT, Urzędu Miasta Świnoujście i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

3. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

4. Aktualizacja planów sytuacyjnych.

5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

6. Międzybranżowe prace związane z projektem systemu wentylacji tunelu.

7. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

8. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

9. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

10. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

11. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

12. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

13. Opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

14. Opracowywanie załączników do wniosku o ZRiD.

Liczba odwiedzin: 453511
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.