Co nas czeka na budowie?

W styczniu na budowie tunelu pod Świną prace będą się koncentrować na wykończeniu obiektów kubaturowych, między innymi budynku Stacji Trafo TK2. Tam do wykonania są elewacje, instalacja uziemiająca czy montaż instalacji oświetlenia. Uruchomione zostaną rozdzielnice i transformatory, a także sieć CCTV, czyli instalacja kamer.

W komorze startowej na wyspie Uznam rozpocznie się montaż tras kablowych i okablowanie dla oświetlenia, montaż wentylatorów wyciągowych oraz wyposażenie pompowni. Powstanie też system radiołączności (wieża antenowa). Na rampie montowana będzie instalacja hydrantowa, w tym  kable grzejne, izolacja rurociągów pożarowych oraz instalacja oświetleniowa i SOS.

Jeżeli chodzi o roboty drogowe, po stronie wyspy Uznam zostanie położona nawierzchnia z kostki przy ogrodzeniu budynku, pojawi się oznakowanie pionowe i ogrodzenie wokół budynków stacji Trafo. Po stronie wyspy Wolin wybudowane zostaną obrzeża i nawierzchnia z kostki betonowej, rozpocznie się też profilowanie podłoża oraz terenów zielonych, skarp i poboczy. W komorze odbiorczej zaplanowano montaż kotew dla zabudowy panelowej ścian i budowę warstwy dachowej na szachcie.

W tunelu będą kontynuowane prace przy kosmetyce powierzchni betonowych i jej doszczelnienie.

Liczba odwiedzin: 457724
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.