Co dzieje się na budowie tunelu w marcu?

W tunelu zostały położone pierwsze warstwy asfaltu. To jednak nie koniec robót na budowie. Aby samochody mogły bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, wykonywane są niezbędne prace instalacyjne, montażowe i wykończeniowe.

Na odcinkach rampowych i w komorach zabezpieczone zostaną kapy chodnikowe – wykonana zostanie nawierzchnia chemoutwardzalna. Zarówno w komorze startowej, jak i komorze odbiorczej rozpocznie się rektyfikacja, czyli ostateczna obróbka podkonstrukcji obudowy panelowej ścian. W szachcie rozpocznie się montaż podłogi podniesionej, obróbka dachowa, jak i sama izolacja dachu. W harmonogramie uwzględniono także uruchomienie pompowni K1 oraz montaż wieży antenowej przy komorze startowej.

Wewnątrz tunelu cała praca koncentruje się na prawidłowym ułożeniu pierwszej warstwy bitumicznej jezdni. W międzyczasie odbędą się próby szczelności kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, a także wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych tych instalacji. W tunelu montowane są hydranty oraz elementy wentylacji przestrzeni technicznych. Uruchomione zostaną wentylatory wyciągowe, strumieniowe oraz system różnicowania ciśnienia.

Na placu budowy kontynuowane są prace związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Dokończone zostaną roboty ziemne, między innymi ułożenie warstwy kruszywa na poszczególnych odcinkach ścieżek rowerowych pod warstwy bitumiczne. Rozpocznie się nasadzenia roślinności, profilowanie terenów zielonych, skarp i poboczy.

Liczba odwiedzin: 457734
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.