Co działo się na placu budowy w czerwcu? Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć lotniczych

W komorze odbiorczej TBM na wyspie Wolin trwają prace nad konstrukcją wewnętrzną oraz uszczelnianiem ścian szczelinowych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową betonowano kapy chodnikowe, przygotowywano się do wykonania barier energochłonnych  a także uszczelniano całą konstrukcję. Przy bajpasie północnym budowany jest mur oporowy. Na poszczególnych odcinkach w dalszym ciągu wykonywane są roboty drogowe, podobnie jak prace porządkowe i utrzymaniowe.

Na początku miesiąca, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwało jeszcze mrożenie pasywne, zbrojenie i betonowanie płyty dennej obudowy ostatecznej, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 mrożenie pasywne, przygotowanie pod izolację, w tym izolację całej konstrukcji. Aktualnie przy obu wyjściach kontynuowane jest mrożenie pasywne oraz roboty przy obudowie ostatecznej. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami EE1 i EE2) trwa betonowanie płyty pod jezdnię. W tym miejscu zakończył się również montaż prefabrykatów poddrogowych.

W zeszłym tygodniu na wyspie Uznam zakończono budowę stropu pośredniego od strony zachodniej. Strop zewnętrzny jest teraz deskowany i zbrojony. Zakończyło się także zbrojenie i betonowanie ściany dociskowej. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają prace przygotowawcze do wykonania barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne, podobnie jak w budynku Stacji Trafo TK3. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 457724
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.