Marzec 2019

Marzec 2019 Tydzień 25 – 29 III 2019 1.      Trwa analiza danych przyrodniczych. 2.      Trwają prace nad schematami do tymczasowej organizacji ruchu. 3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów sieci i instytucji zewnętrznych. 4.      Trwa opracowywanie finalnych założeń projektowych systemu wentylacji. 5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu. 6.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym,

Czytaj więcej »

Luty 2019

Luty2019 Tydzień 25 II – 1 III 2019 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace nad projektem organizacji ruchu. 3.      Trwają konsultacje międzybranżowe po otrzymaniu warunków technicznych i wytycznych od gestorów. 4.      Trwa opracowywanie raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu. 5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz

Czytaj więcej »

Styczeń 2019

Styczeń 2019 Tydzień 28 I – 1 II 2019 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace związane z opracowaniem wersji roboczej operatu wodnoprawnego. 3.      Trwa analiza opracowania wstępnego raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu. Tydzień 21 – 25 I 2019 1.     Trwają prace

Czytaj więcej »

Grudzień 2018

Grudzień 2018 Tydzień 24 – 28 XII 2018 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi. 3.      Trwają prace związane z analizą wentylacji tunelu. Zakończono opracowanie raportu z symulacji CFD działania systemu wentylacji podstawowej. Tydzień 17 – 21

Czytaj więcej »

Listopad 2018

Listopad 2018 Tydzień 26 – 30 XI 2018  1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych. 2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 3.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym. 4.       Trwają prace związane z tworzeniem modelu 3d terenu istniejącego. Tydzień

Czytaj więcej »

Październik 2018

Październik 2018 Tydzień 29 X – 02 XI 2018 1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych. 2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 3.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

Czytaj więcej »

Liczba odwiedzin: 149497
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2021 r.