400 metrów w 51 dni

Po 51 dniach wiercenia „Wyspiarka” ma za sobą prawie 400 metrów tunelu. Maszyna TBM musi docelowo wydrążyć 1484 metry. Do 4 maja zmontowano 66 dwumetrowych pierścieni i 170 ringów półtorametrowych.

Ich produkcja trwa w  zakładzie prefabrykacji, gdzie powstają segmenty obudowy tunelu. Wyprodukowane elementy najpierw transportowane są na place składowe, a następnie do komory startowej, by Wyspiarka w trakcie drążenia mogła je układać.

Szalowanie i betonowanie ściany na styku segmentów S11 i S12, uszczelnianie płyty dennej oraz uszczelnienie ścian szczelinowych – m. in. tego rodzaju prace prowadzono w ostatnim czasie w komorze startowej, która znajduje się na wyspie Uznam. Na placu budowy zamontowano bramkę typu stadionowego przy schodni do komory startowej oraz schodnię na segment S12.

Cały czas w zakładzie STP trwa separacja urobku od płuczki wiertniczej. Urobek jest przewożony na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej, a płuczka wraca do obiegu.

Kontynuowane są przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz roboty drogowe. Trwa wzmocnienie podłoża pod konstrukcję odcinka Drogi Dojazdowej nr 1 – od trasy głównej do starego śladu  ul. Karsiborskiej. Wzmacniane jest również podłoże pod konstrukcję odcinka Drogi Krajowej 93 (trasa główna). Prowadzone są roboty ziemne dla Drogi Dojazdowej nr 1 i dla parkingu przy Budynku Centrum Obsługi.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny Świny, na wyspie Wolin prowadzone są prace związane z przygotowaniem komory odbiorczej dla Wyspiarki. Zakończono uzupełnianie kolumn jetgrouting w bloku wyjściowym szybu. Trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory oraz rampy.

Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11 oraz roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od R1 do R16.

Zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Wciąż trwa przebudowa sieci teletechnicznych i sieci wodno-kanalizacyjnych. Prowadzone są roboty drogowe przy nasypie pod ul. Fińską.

Liczba odwiedzin: 453520
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.