Styczeń 2020

Tydzień 13 –  17 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Sprawozdanie za okres od 13 stycznia do 17 stycznia 2020 roku

Po stronie wyspy Uznam …

Kontynuowana jest wycinka drzew, usuwanie karp oraz podszytu na terenach nadleśnictwa – po obydwu stronach ul. Karsiborskiej. Prace te są niezbędne dla

– wykonania komory startowej i wiercenia tunelu podziemnego maszyną TBM,
– wykonania odcinka tunelu metodami stropowymi i odkrywkowymi w ścianach szczelinowych,
– wykonania układu komunikacyjnego w rejonie połączenia ul. Karsiborskiej z projektowaną trasą GP.

Planowane zakończenie tych prac przewidywane jest na koniec stycznia 2020 roku.

Kontynuowane są prace przygotowawcze dla wykonania tymczasowego zakładu prefabrykacji obudowy tunelu oraz wytwórni betonu. Obejmują one m.in. prace projektowe oraz badania geotechniczne dla posadowienia obiektów zakładu.

Wykonawca inwestycji cały czas kontynuuje prace projektowe – wykonuje projekty wykonawcze uszczegóławiające i uzupełniające Projekt Budowlany.

Po stronie wyspy Wolin …

W najbliższym czasie wprowadzona zostanie tu tymczasowa organizacja ruchu dla wykonania prac przygotowawczych. Będą to m.in. wycinka drzew i krzewów, wjazdy na teren budowy oraz budowa zaplecza socjalno-technicznego.

Tydzień 06 –  10 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 6 stycznia 2020 roku, a 10 stycznia 2020 roku to m.in. kolejne prace przy wycince drzew (po stronie wyspy Uznam) oraz prowadzenie dalszych uzgodnień przy projektowaniu dróg dojazdowych do zaplecza budowy.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają kolejne prace m.in. nad przygotowaniem wytwórni prefabrykatów oraz przygotowaniem czasowej organizacji ruchu. Niezmiennie kontynuowane jest także opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 30 XII 2019 –  03 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 30 grudnia 2019 roku, a 3 stycznia 2020 roku to m.in. kontynuacja prac przy wycince drzew na stronie Uznam oraz prac związanych z inwentaryzacją poszczególnych obiektów. To także okres prac nad projektem wykonawczym branży drogowej i komory startowej.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają dalsze prace m.in. nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programem Zapewnienia Jakości. Nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Dodatkowo prowadzone są prace projektowe i uzgodnienia związane z przygotowaniem wytwórni prefabrykatów oraz dróg dojazdowych do zaplecza budowy.

Liczba odwiedzin: 21945
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020 r.