Poz.Podwykonawcy/Dalsi podwykonawcy Skrócony zakres podwykonawstwaData zatwierdzenia

1.Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.


2018-12-17

1.1    
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach branży środowiskowej.


2019-02-12

1.2    TSE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach branży wentylacyjnej.


2019-02-19

1.3    
Wykonanie badań geotechnicznych wraz z wierceniami na lądzie i z wody.


2019-04-08

1.4    
Wykonanie strategii bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


2019-04-11

1.5    Easy Project Pro Sp. z o.o. Sp. k.
Wykonanie prac projektowych w zakresie branży architektonicznej dla obiektów architektoniczno-budowlanych.


2019-04-15

1.6    Archmed Sp. z o.o.
Wykonanie prac projektowych w zakresie usunięcia kolizji sieci WN 110 kV.


2019-04-15

1.7    GEO-BOR
Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz map dla celów projektowych.


2019-04-17

1.8    Anmar Projekt Sp. z o.o. Gdynia
Wykonanie prac projektowych w ramach branży elektrycznej i teletechnicznej


2019-05-10

1.9    Projmed Sp. z o.o. Gdynia
Wykonanie prac projektowych w ramach branży teletechnicznej.


2019-05-10

1.10    PROMAL Sp. z o.o. Przeźmierowo
Wykonanie prac projektowych branży sanitarnej – sieci gazowe.


2019-06-06


2.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej tunelu wykonywanego w technologii TBM.


2019-02-19


3.

PORR Infra GmbH Wals
Wykonanie analizy wentylacji bytowej i pożarowej dla tunelu oraz projektu Budynku Centrali Wentylacyjnej.


2019-05-28

3.1    Thermo-and Fluid Dynamics Consulting Engineer e.U. Eisenkappel
Wykonanie projektu system wentylacji dla tunelu


2019-06-14


4.

Wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych pod obiekty infrastruktury.


2019-07-19

4.1    Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.
Wykonanie prac terenowych i badań geotechnicznych.


2019-07-19


5.

Eugeniusz Brzostek Zakład Instalatorstwa elektor-energetycznego; Biuro Projektów przy Zakładzie Instalatorstwa Elektro-Energetycznego
Wykonanie zasilania zaplecza socjalno-bytowego budowy, węzła betoniarskiego, hali produkcji prefabrykatów oraz kompleksowa likwidacja kolizji sieci SN 15 kV i 0,4 kV


2020-01-31


6.

MEGA S.A. ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia
Wykonanie przebudowy linii kablowo-napowietrznej 110 kV


2020-02-18

Liczba odwiedzin: 25919
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 r.