Październik 2020

Tydzień 12 –  18 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończył się rozładunek maszyny TBM. Jej elementy zostały przetransportowane w rejon komory startowej, która znajduje się na wyspie Uznam. To tam Tunnel Boring Machine rozpocznie wiercenie. Aby to było możliwe, toczą się prace wokół i w komorze startowej. W zeszłym tygodniu betonowano podłożę pod zbrojenie płyty dennej, wykonywano izolację płyty dennej i zamków, trwał pierwszy etap zbrojenia i betonowania płyty dennej.

W tym samym czasie w segmencie S1 – na zachód od ul. Karsiborskiej – wylano beton podkładowy dla wykonania izolacji i konstrukcji, a w segmentach od drugiego do szóstego (również na zachód od ul. Karsiborskiej) wykonywano wykop, podkład betonowy pod płytą denną, a także izolację, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej. Z kolei w segmencie siódmym – w miejscu przecięcia tunelu ul. Karsiborskiej – wykonywano wykop oraz studnie odwodnieniowe. Skuwano też wierzch ścian szczelinowych.

Kontynuowana jest przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz budowa odwodnienia układu drogowego na zachód od ul. Karsiborskiej. Trwają roboty drogowe m.in. niwelacja pod drogę główną DK 93.

W zakładzie prefabrykacji w ubiegłym tygodniu prowadzono prace przygotowawcze do produkcji obudowy – odbywała się prefabrykacja konstrukcji wsporczych dla rurociągów technologicznych dla wiercenia.

Kontynuowany jest montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant). To tam, gdy maszyna rozpocznie pracę, płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku.

Jednocześnie na wyspie Wolin dobiega końca przebudowa linii kablowej WN 110 kV. W ubiegłym tygodniu zasypano wykopy i rozpoczęły się odbiory. Kontynuowana jest przebudowa sieci teletechnicznych. Cały czas trwa zagospodarowywanie placu budowy. Wykonywane są ściany szczelinowe dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej.

Tydzień 05 –  11 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

7 października do nabrzeża nr 87 przypłynął statek z Chin, który na pokładzie miał maszynę TBM w elementach do montażu na terenie budowy. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się ich rozładunek.

Po stronie wyspy Uznam trwały: utwardzanie placu i budowa dróg tymczasowych dla transportu, rozładunku i składowania elementów TBM przy komorze startowej. Powstawało też zasilanie elektroenergetyczne dla zaplecza kontenerowego dla obsługi TBM oraz zasilanie elektroenergetyczne dla TBM i STP.  

W samej komorze startowej TBM, gdzie maszyna rozpocznie drążenie zakończono wykop do poziomu płyty dennej.  Wykonywane jest też odwodnienie komory. Dodatkowo betonowano podłoże pod zbrojenie płyty dennej, a także montowano elementy izolacji płyty dennej.

W zakładzie prefabrykacji zakończył się próbny montaż pierścieni obudowy dla tunelu drążonego – z wcześniej wykonanych segmentów. Trwa montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku.

Po tej stronie Świny prace były prowadzone również w rejonie rampy dojazdowej do tunelu. W pierwszym segmencie – na zachód od ul. Karsiborskiej – wykonywano wykop pod płytę denną. W segmentach od drugiego do szóstego prowadzony był wykop oraz prace przy budowie podkładu i izolacji dla płyty dennej. Kontynuowano też zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej. W segmentach dziesiątym i jedenastym – na wschód od ul. Karsiborskiej – zakończono wykonywanie przesłony jet-grouting.

Poza tym trwała przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Budowano też odwodnienie układu drogowego na zachód od Karsiborskiej.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, kontynuowana była przebudowa linii kablowej WN 100 kV i sieci teletechnicznych. Budowane były murki prowadzące dla ścian szczelinowych komory odbiorczej, tunelu odkrywkowego i rampy dojazdowej. Rozpoczęto też wykonywanie ścian szczelinowych.

Tydzień 28 IX –  04 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Uznam, w zakładzie prefabrykacji, rozpoczął się próbny montaż pierścienia obudowy dla tunelu drążonego TBM z wcześniej wykonanych segmentów. Na terenie budowy rozpoczął się również montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Organizowany jest również plac wokół komory startowej, gdzie złożone będą elementy maszyny TBM, która dotrze w najbliższych dniach do nabrzeża portowego nr 87, znajdującego się na terenie budowy.

W samej komorze startowej prace są realizowane w trybie ciągłym. Zakończono montaż drugiego poziomu rozparcia tymczasowego, przygotowywane są miejsca w ścianach szczelinowych dla połącznia ich z płytą denną, tzw. zamki, trwa odwadnianie komory, wykop podstropowy w części wschodniej oraz na bieżąco mycie ścian szczelinowych po ich odkopaniu.

W początkowych segmentach (od pierwszego do szóstego) rampy dojazdowej do tunelu, na zachód od ul. Karsiborskiej, trwa wykop pod płytę denną i przygotowanie podłoża dla jej wykonania.

W segmencie siódmym, w miejscu przyszłego wiaduktu dla ul. Karsiborskiej nad  odcinkiem rampy, usuwane były murki prowadzące ścian szczelinowych i skuwano wierzch ścian szczelinowych. W segmentach dziesiątym i jedenastym wykonywana jest przesłona jet- grouting. 

Kontynuowana jest budowa odwodnienie układu drogowego na zachód od ul. Karsiborskiej, a także przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia. Zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie ul. Karsiborskiej trwa przebudowa sieci wod.-kan.

W tym samym czasie po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, trwają odbiory przebudowanej linii napowietrznej WN 110 kV. Prowadzona była też przebudowa linii kablowej WN 110 kV oraz sieci teletechnicznych.

Nie ustają prace przy komorze odbiorczej dla maszyny TBM. W poprzednim tygodniu rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych. Po stronie Wolin kontynuowano również wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego i rampy dojazdowej.

Liczba odwiedzin: 69964
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r.