Październik 2019

Tydzień 07 – 11 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 7 października, a 11 października 2019 roku zdominowało uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) podpisane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Wykonawca ma możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu może już przejść z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwa przygotowywanie dokumentów związanych z przejęciem placu budowy i rozpoczęciem robót.

Przygotowywany jest także plan zagospodarowania zaplecza budowy (wraz z projektami przyłączy). W tej części inwestycji Wykonawca rozpoczął również prace związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami wykonawczymi – w tym między innymi w zakresie projektów konstrukcyjnych dla tunelu wykonywanego metodą odkrywkową (zarówno po stronie wyspy Uznam, jak i po stronie wyspy Wolin).

Prace projektowe dotyczą także centrali wentylacyjnej, stacji transformatorowych, budynku centrum obsługi, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienia oraz systemów bezpieczeństwa.

Tydzień 30 IX – 04 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 30 września, a 4 października 2019 roku zdominowały przygotowania dokumentacji związanej z przejęciem placu budowy i przyszłym rozpoczęciem robót. To też był okres oczekiwania na przekazanie wykonawcy Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Prace trwały też w innym zakresie.

CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA

Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje dotyczące niezbędnej wycinki drzew i krzewów. Rozpoczęły się także przygotowania do wytyczanie powierzchni lasu przeznaczonego do w/w wycinki. Trwa również analiza zebranych danych monitoringu przedinwestycyjnego w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami wykonawczymi – w tym między innymi opisem technicznym, planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i podłużnym oraz szczegółami konstrukcyjnymi.

I tak w branży architektonicznej m.in. w zakresie:

– budynku centrum obsługi,
– budynku stacji transformatorowych …

… w branży sanitarnej m.in. w zakresie:

– przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
– przebudowy sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia,
– opracowania projektu odwodnienia tunelu oraz dróg …

… w branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej m.in. w zakresie:

– przebudowy kolizji linii wysokiego napięcia z innymi liniami kablowymi,
– przebudowy sieci teletechnicznych,
– oświetlenia terenu.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwają intensywne uzgodnienia dotyczące pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz dotyczące przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji. Rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem schematów do czasowej organizacji ruchu.

Liczba odwiedzin: 16532
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019 r.