INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście

„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu –
BUDOWA TUNELU POD ŚWINĄ"
FE
Miasto Świnoujście

min. 12 m

Średnica wewnętrzna tunelu
w przekroju poprzecznym

3200 m

Łączna szacunkowa długość inwestycji

ok. 1440 m

Szacunkowa długość tunelu
drążonego metodą TBM

ok. 38 m p.p.m.

Najgłębsze miejsce tunelu
pod dnem rzeki Świny
NAZWA KONTRAKTU

„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”

Data podpisania umowy na realizację robót
17/09/2018
Wartość brutto inwestycji
 
912 562 026,68 PLN
Wysokość dofinansowania
 
775 677 722,67 PLN
Data zakończenia
 
17/09/2022
Numer umowy o dofinansowanie
POIS.04.02.00-00-0021/16-00
Numer umowy na roboty
WIM/WPF/106/2018
Numer umowy na nadzór
WIM/WPF/141/2018

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce, które jest położone aż na 44 wyspach. Dwie największe z nich zamieszkane to Uznam i Wolin. W tej chwili jedynym połączeniem pomiędzy nimi, a poprzez wyspę Wolin także Uznamu z resztą Polski są dwie przeprawy promowe. Konieczność korzystania z promów to ogromna niedogodność nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów oraz przedsiębiorców działających na świnoujskim rynku. Długie kolejki oczekiwania na przeprawę, zwłaszcza w sezonie letnim, działają odstraszająco i negatywnie wpływają na wizerunek miasta. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu docelowo rozwiąże te problemy.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Etap projektowy
Finansowy postęp zaawansowania prac
100%
Rzeczowy postęp zaawansowania prac
100%

% zaawansowania zgodnie z deklaracją Wykonawcy

Etap budowy
Finansowy postęp zaawansowania prac
12.18%
Rzeczowy postęp zaawansowania prac
6.05%
Zamawiający
Gmina Miasto Świnoujście
Inwestor zastępczy
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Konsultant
Sweco Consulting Sp. z o.o.
Konsultant
Sweco GmbH
Konsultant
Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca
Porr Spółka Akcyjna
Wykonawca
Porr Bau GmbH
Wykonawca
Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş
Wykonawca
Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna

Liczba odwiedzin: 55457
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2020 r.