Marzec 2023

Tydzień 13 III – 19 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W części tunelowej zakończyło się układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego. Uszczelniane są prefabrykaty oraz obudowa tunelu TBM. Przy wyjściach ewakuacyjnych i w samym tunelu trwają prace wykończeniowe, instalacyjne czy montaż infrastruktury technicznej.

Po stronie wyspy Wolin trwają głównie prace wykończeniowe. W komorze odbiorczej również ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Na ścianach szczelinowych wykonywany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych. W części drogowej odbyły się testy podłączenia znaków zmiennej treści.

W komorze startowej na wyspie Uznam montowane są drzwi, między innymi w pomieszczeniach technicznych. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W części rampowej został ułożony asfalt lany. Na placu budowy kontynuowane są prace związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, a niedługo rozpocznie się nasadzanie roślinności.

Tydzień 06 III – 12 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam wykonywane są roboty wykończeniowe w komorze startowej, w budynkach Biura Centrum Obsługi, stacji transformatorowych oraz w wentylatorni, gdzie trwa podłączanie wentylatorów wyciągowych do zasilania. Na placu budowy demontowana jest hala, w której wykonywane były prefabrykaty.

W tunelu TBM rozpoczęło się układanie masy bitumicznej. Na przygotowanej wcześniej izolacji kładziona jest warstwa asfaltu lanego. Kiedy zakończy się ten proces, zostanie ułożona druga warstwa – ścieralna. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych jest uszczelniana, podobnie jak cała obudowa tunelu oraz prefabrykaty ułożone pod jezdnią.

W komorze odbiorczej i w budynku Stacji Trafo TK2 na wyspie Wolin kontynuowane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Na rampie montowana jest elewacja z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Na drogach wykonywane są prace porządkowe.

Tydzień 27 II – 05 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu pod cieśniną Świny, po stronie wyspy Wolin, kontynuowane są roboty wykończeniowe między innymi w komorze odbiorczej. W budynku Stacji Trafo TK2 wykonywane są prace instalacyjne. Na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową, montowana jest obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Plac budowy jest porządkowany.

W tunelu drążonym już niedługo rozpocznie się układanie warstwy wiążącej – asfaltu lanego. Podłoże w tunelu (izolacja) jest dokładnie czyszczona. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych, wykonanych metodą mrożenia gruntu, jest doszczelniana. Trwa montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów oraz czyszczenie i uszczelnianie całej obudowy tunelu TBM.

W komorze startowej na wyspie Uznam prace koncentrują się na wykończeniu pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych. Montowane są drzwi. W części rampowej na ścianach szczelinowych montowana jest elewacja. W budynku Biura Centrum Obsługi, gdzie będzie można kontrolować, co dzieje się w tunelu, podłączane są wszystkie potrzebne urządzenia oraz instalacje. W wentylatorni VC1 zakończyło się montowanie tłumików, a także krat wentylacyjnych w otworach wyrzutni. Wykonywane są prace instalacyjne pod zasilenie wentylatorów wyciągowych.

Liczba odwiedzin: 356062
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r.