Luty 2020

Tydzień 10 –  15 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 10 lutego do 15 lutego 2020 roku Wykonawca zakończył wstępny wykop (utwardził odcinki terenu) pod platformę roboczą dla budowy komory startowej TBM. Rozpoczął także prace (m.in. budowę ogrodzenia) przygotowujące ten teren pod zaplecze socjalno-techniczne. W miejscu tym trwa również budowa przyłącza wodociągowego, instalacji energii elektrycznej oraz oświetlenia placu dla budowy.

Kontynuowana jest budowa tymczasowego węzła betoniarskiego. Wykonawca utwardził tu już teren, rozpoczął budowę ogrodzenia, jak również zakończył budowę drogi technologicznej. Nadal trwa, po stronie wyspy Uznam, przygotowywanie placów składowych dla materiałów i sprzętu (utwardzanie terenu oraz montaż prefabrykowanych płyt betonowych).

Po stronie wyspy Wolin kontynuowana jest wycinka drzew i krzewów. Wykonywane są także wjazdy (wyjazdy) na teren (z terenu) budowy.

W części projektowej nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Tydzień 03 –  07 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tygodniu między 3 lutego, a 7 lutego 2020 roku Wykonawca najwięcej prac poświęcił przy przygotowaniu terenu pod komorę startową dla maszyny TBM. W tym celu wykonał platformę roboczą dla pracy ciężkiego sprzętu oraz kontynuował pracę przy doprowadzeniu tu przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego. Prowadził w tym miejscu również dalszą niwelację terenu.

Po stronie wyspy Uznam rozpoczęła się także budowa dróg technologicznych (dla transportu materiałów i urobku z terenu budowy) oraz budowa tymczasowego węzła betoniarskiego (dla przygotowywania betonu na potrzeby inwestycji). Wykonawca kontynuuje również prace przy utwardzaniu placów składowych dla materiałów i sprzętu niezbędnego dla realizacji tej inwestycji.

Po stronie wyspy Wolin Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu. Jest ona konieczna dla kontynuowania niezbędnej dla inwestycji wycinki drzew i krzewów.

W części projektowej nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej, branży drogowej oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Liczba odwiedzin: 25923
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 r.