Kwiecień 2021

Tydzień 05 IV –  11 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Ubiegły tydzień to kolejnych 41 ringów ułożonych przez „Wyspiarkę”. Łącznie zamontowano już 99 pierścieni docelowych, co oznacza, że długość tunelu sięga prawie 150 metrów (dokładnie 148, 5 m – stan na 11.04.2021).

Maszyna TBM rozpoczęła wiercenie w szybie startowym, który znajduje się na wyspie Uznam. Obecnie w komorze kontynuowany jest demontaż ściany szczelinowej na styku S11 i S12. Na bieżąco odpompowywana jest woda z wnętrza komory oraz z wnętrza rampy.

Prace odbywają się również na odcinku od S1 do S11, czyli w obrębie rampy i tunelu wykonywanych metodą stropową. M. in. trwa izolacja, zbrojenie i deskowanie płyty dennej S11 oraz uszczelnianie i wyrównywanie ścian szczelinowych.

Nieustająco w stacji STP trwa separacja urobku. Oddzielony urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej.

W zakładzie prefabrykacji kontynuowana jest produkcja segmentów obudowy tunelu. Gotowe segmenty przewożone są na plac magazynowy, a następnie do komory startowej.

Trwają roboty drogowe i przebudowa sieci uzbrojenie terenu – m. in. kanalizacji tłocznej i deszczowej.

W tym samym czasie na wyspie Wolin prace odbywały się w komorze odbiorczej. Uszczelniano ściany szczelinowe i odpompowywano wodę z jej wnętrza.

W rejonie rampy i tunelu, czyli w segmentach od R1 do R16 trwały roboty ziemne i konstrukcyjne. Na bieżąco odpompowywano wodę.

Kontynuowane są prace drogowe. Realizowane są roboty ziemne dla ronda Wolin i jego odhumusowanie.

Roboty ziemne oraz profilowanie, uzupełnianie i zagęszczanie podłoża odbywają się także dla dróg DK 93 oraz DD 1.

Wykonywana jest przebudowa sieci teletechnicznych, gazu średniego ciśnienia i wodno-kanalizacyjnej.

Tydzień 29 III –  05 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

96 metrów gotowego tunelu i 64 ułożone docelowe pierścienie. To stan na 5 kwietnia, co oznacza, że mimo świąt ubiegły tydzień był dla „Wyspiarki” pracowity.

Poza tym w komorze technologicznej tarczy przeprowadzono interwencję – skontrolowano kruszarkę i przeprowadzono prace konserwacyjne.

Na bieżąco odpompowywana jest woda z wnętrza komory startowej TBM. Odbywa się też demontaż ściany szczelinowej na styku segmentów S11 i S12.

Kontynuowane są roboty w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli na odcinku od pierwszego segmentu do jedenastego. Prowadzone są prace zabezpieczające. Z wnętrza rampy sukcesywnie odpompowywana jest woda. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W ubiegłym tygodniu betonowano płytę denną S10. Trwało zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych w rejonie budowanego wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej.

Nieustająco w zakładzie separacji trwa oczyszczanie płuczki wiertniczej od urobku. Urobek transportowany jest na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej. W ubiegłym tygodniu w stacji STP prowadzono też prace konserwacyjne.

W zakładzie prefabrykacji przez całą dobę odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu, które są transportowane i składowane na placu magazynowym, by w odpowiednim czasie przewieźć je do komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywana jest kanalizacja tłoczna i deszczowa. Trwają roboty drogowe, m. in. prace ziemne, profilowanie, uzupełnienie, zagęszczanie podłoża pod drogi DK 93 i DD 1.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin trwają prace zabezpieczające w komorze odbiorczej, gdzie „Wyspiarka” zakończy drążenie. Komora na bieżąco jest odwadniana. Woda odpompowywana jest także z wnętrza rampy.

W segmentach od R1 do R16 rampy i tunelu (wykonywanych metodą stopową) prowadzone są roboty ziemne i konstrukcyjne.

Poza tym odbywa się przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu: sieci gazu średniego ciśnienia, sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci teletechnicznych oraz sanitarnych.

Kontynuowane są roboty drogowe. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu – wprowadzono bajpas ul. Fińskiej. Trwa odhumusowywanie rejonu ronda.

Liczba odwiedzin: 120772
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021 r.