Sierpień 2019

Sierpień 2019 Tydzień 12 – 16 VIII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 Więcej…

Lipiec 2019

Lipiec 2019 Tydzień 22 – 26 VII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Analiza otrzymanych materiałów od instytucji zewnętrznych. 3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Więcej…

Czerwiec 2019

Czerwiec 2019 Tydzień 24 – 28 VI 2019 1. Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 2. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 3 – spotkanie poświęcone weryfikacji dokumentacji projektowej wszystkich branż. 4. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas w/w spotkania. 5. Analiza Więcej…

Maj 2019

Maj 2019 Tydzień 27 – 31 V 2019 1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej. 3. Spotkanie poświęcone analizie postępów prac projektowych – Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 2. 4. Aktualizacja planów sytuacyjnych. 5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów. 6. Międzybranżowe prace związane z Więcej…

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019 Tydzień 22 – 26 IV 2019 1.      Prowadzone są badania terenowe i analiza danych przyrodniczych. 2.      Trwają prace nad planami sytuacyjnymi. 3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestora. 4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji. 5.      Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej. 6.      Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w Więcej…

Marzec 2019

Marzec 2019 Tydzień 25 – 29 III 2019 1.      Trwa analiza danych przyrodniczych. 2.      Trwają prace nad schematami do tymczasowej organizacji ruchu. 3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów sieci i instytucji zewnętrznych. 4.      Trwa opracowywanie finalnych założeń projektowych systemu wentylacji. 5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu. 6.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym, Więcej…

Luty 2019

Luty2019 Tydzień 25 II – 1 III 2019 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace nad projektem organizacji ruchu. 3.      Trwają konsultacje międzybranżowe po otrzymaniu warunków technicznych i wytycznych od gestorów. 4.      Trwa opracowywanie raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu. 5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz Więcej…

Styczeń 2019

Styczeń 2019 Tydzień 28 I – 1 II 2019 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace związane z opracowaniem wersji roboczej operatu wodnoprawnego. 3.      Trwa analiza opracowania wstępnego raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu. Tydzień 21 – 25 I 2019 1.     Trwają prace Więcej…

Grudzień 2018

Grudzień 2018 Tydzień 24 – 28 XII 2018 1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 2.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi. 3.      Trwają prace związane z analizą wentylacji tunelu. Zakończono opracowanie raportu z symulacji CFD działania systemu wentylacji podstawowej. Tydzień 17 – 21 Więcej…