PLAC BUDOWY PRZEKAZANY WYKONAWCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy tunelu w Świnoujściu. Oficjalny „Protokół przekazania prawa dostępu do placu budowy” podpisano w piątek 18 października 2019 roku. Od tego momentu mogą już oficjalnie rozpocząć się prace w terenie. W pierwszym etapie na placu budowy prowadzone będą roboty przygotowawcze – między innymi Więcej…

Październik 2019

Październik 2019 Tydzień 28 – 31 X 2019 RAPORT Z POSTĘPU PRAC Tydzień między 28 października, a 31 października 2019 roku to dalsze przygotowania Wykonawcy do montażu zaplecza budowy i uzyskiwanie uzgodnień dla przyszłych działań na placu budowy. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA Nadal trwa rozpoznanie saperskie terenu inwestycji oraz przygotowanie dokumentów związanych z Więcej…

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019 Tydzień 23 – 27 IX 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 Więcej…

Sierpień 2019

Sierpień 2019 Tydzień 26 – 30 VIII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 Więcej…

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu dzisiejszym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oznacza to, że Wykonawca osiągnął w terminie kontraktowym pierwszy Kamień Milowy (przewidziany w Kontrakcie po 10 miesiącach od Daty Rozpoczęcia), a jednocześnie, że zakończył pracę nad Projektem Budowlanym. Więcej…

Lipiec 2019

Lipiec 2019 Tydzień 22 – 26 VII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Analiza otrzymanych materiałów od instytucji zewnętrznych. 3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Więcej…

Czerwiec 2019

Czerwiec 2019 Tydzień 24 – 28 VI 2019 1. Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 2. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 3 – spotkanie poświęcone weryfikacji dokumentacji projektowej wszystkich branż. 4. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas w/w spotkania. 5. Analiza Więcej…

Maj 2019

Maj 2019 Tydzień 27 – 31 V 2019 1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej. 3. Spotkanie poświęcone analizie postępów prac projektowych – Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 2. 4. Aktualizacja planów sytuacyjnych. 5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów. 6. Międzybranżowe prace związane z Więcej…