Sierpień 2019

Sierpień 2019 Tydzień 26 – 30 VIII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2

Czytaj więcej »

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu dzisiejszym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oznacza to, że Wykonawca osiągnął w terminie kontraktowym pierwszy Kamień Milowy (przewidziany w Kontrakcie po 10 miesiącach od Daty Rozpoczęcia), a jednocześnie, że zakończył pracę nad Projektem Budowlanym.

Czytaj więcej »

Lipiec 2019

Lipiec 2019 Tydzień 22 – 26 VII 2019 1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne. 2. Analiza otrzymanych materiałów od instytucji zewnętrznych. 3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie

Czytaj więcej »

Czerwiec 2019

Czerwiec 2019 Tydzień 24 – 28 VI 2019 1. Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 2. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 3 – spotkanie poświęcone weryfikacji dokumentacji projektowej wszystkich branż. 4. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas w/w spotkania. 5. Analiza

Czytaj więcej »

Maj 2019

Maj 2019 Tydzień 27 – 31 V 2019 1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej. 3. Spotkanie poświęcone analizie postępów prac projektowych – Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 2. 4. Aktualizacja planów sytuacyjnych. 5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów. 6. Międzybranżowe prace związane z

Czytaj więcej »

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019 Tydzień 22 – 26 IV 2019 1.      Prowadzone są badania terenowe i analiza danych przyrodniczych. 2.      Trwają prace nad planami sytuacyjnymi. 3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestora. 4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji. 5.      Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej. 6.      Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w

Czytaj więcej »

Liczba odwiedzin: 50528
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r.